ผลิตภัณฑ์ของ GOFX

FOREX Foreign Exchange Market หรือ Forex คือ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับทุกสกุลเงิน
EURUSD
AUDJPY
AUDCAD
GPBUSD
CRYPTOCURRENCY Cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งออก แบบให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเป็น เงิน ทางเลือก และเงินเสมือนจริง
BTCUSD
DOGUSD
ETHUSD
LTCUSD
CFDs หุ้น CFDs หุ้น ให้คุณซื้อขายในมูลค่าหุ้นของบริษัทได้ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นที่อ้างอิง การขายหุ้น ในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม
FB
NFLX
GOOGLE
AMAZON
CFDs พลังงาน กลุ่มพลังงานมีความผันผวนสูงและได้รับผล กระทบจากปัจจัยทางการเมือง ทำให้พลังงาน เป็นตราสารที่ยอดเยี่ยม
WTI
BRENT
CFDs ดัชนีและอื่นๆ ตัววัดที่เกิดจากการคำนวณทางสถิติ เพื่อ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการวัด หรือเป็นเครื่องบ่งชี้ สถานการณ์ต่าง ๆ
SOY
COFFEE