บทวิเคราะห์

GOFX > บทวิเคราะห์

Crypto Currencies Exchange Flows

Bitcoin
 
Supply ของ Bitcoin นั้นลดลง 5 แสนเหรียญ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 จากการเข้าซื้อของกลุ่ม Whale และกองทุน GBTC จึงทำให้สภาพคล่องในตลาดลดเหลือแค่ 2.4 ล้านเหรียญ ปริมาณ Netflow ของ Bitcoin เฉลี่ยยังคงสูงถึง 1หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ถึงแม้จะมีแรงขายที่บริเวณ $20,000/Coin, $25,000/Coin และ $30,000/Coin รวมแล้วมากถึง 1แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ แต่โดยรวมกองทุน GBTC ยังคงถือ Bitcoin มากถึง 6แสนเหรียญ BTC
 
รวมถึง BTC Derivative Exchange Reserve ปริมาณสภาพคล่องตราสารอนุพันธ์ BTC ใน Wallet ลดลง ประมาณ 4แสนเหรียญ BTC
และ BTC Deirvative Exchange Netflow สำหรับ BTC Futures และ Perpetual Contract นั้นปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
 
ETH
 
Supply ของ Ethereum ลดลงอย่างมีนัยยะ โดยปริมาณเหรียญ ETH ที่หายจากตลาดไป 4 ล้านเหรียญ หลังจากราคา ETH ขึ้นมายืนที่บริเวณ $1,000/Coin ถึงแม้ Netflow จะลดลง แต่ปริมาณ Supply ที่หายไปนั้นจะช่วยหนุนให้ราคา ETH เพิ่มสูงขึ้นได้ ถึงแม้ปริมาณ Derivative Exchange Netflow จะลดลงในช่วงที่ราคาปรับฐานที่บริเวณ $1,000 – $1,250/Coin ซึ่งเกิดจากปริมาณ ETH Reserve ของ Binance Wallets นั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น Supply ของ ETH Coin จาก Binance มากถึง 3.5 ล้านเหรียญ ETH
 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม​