GO TRADER LEAGUE DEMO CONTEST

Delivering Superior Value for In-Room Learning มอบคุณค่าที่เหนือกว่าสำหรับการเรียนรู้ภายในห้องเรียน​

การพิจารณาผลการแข่งขัน

การพิจารณาผลการแข่งขันจะพิจารณาจาก

ผลการแข่งขันจะพิจารณาจากการตรวจสอบ ดังนี้

หมายเหตุ : หากมี Order ที่ถือค้างอยู่ จะถูกปิดด้วยราคาสุดท้าย ของช่วงการแข่งขัน

อ่านกติกาและเงื่อนไขการแข่งขันฉบับเต็ม

Trade Demo to Real Money 2022
ระยะเวลาแข่งขัน : ระยะเวลาการแข่งขัน 90 วัน
โดยแบ่งเป็น 3 รอบแรก ค้นหาผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย เพื่อเข้าชิงการแข่งขันรอบ Final

Trade Demo to Real Money 2022
ระยะเวลาแข่งขัน :
ระยะเวลาการแข่งขัน 90 วัน

โดยแบ่งเป็น 3 รอบแรก ค้นหาผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย เพื่อเข้าชิงการแข่งขันรอบ Final

การพิจารณาผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันจะพิจารณาจากการตรวจสอบ ดังนี้

หมายเหตุ : หากมี Order ที่ถือค้างอยู่ จะถูกปิดด้วยราคาสุดท้าย ของช่วงการแข่งขัน
อ่านกติกาและเงื่อนไขการแข่งขันฉบับเต็ม คลิกที่นี่

อ่านกติกาและเงื่อนไขการแข่งขันฉบับเต็ม
คลิกที่นี่

Trade Demo to Real Money 2022
ระยะเวลาแข่งขัน : ระยะเวลาการแข่งขัน 90 วัน
โดยแบ่งเป็น 3 รอบแรก ค้นหาผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย เพื่อเข้าชิงการแข่งขันรอบ Final

Trade Demo to Real Money 2022
ระยะเวลาแข่งขัน :
ระยะเวลาการแข่งขัน 90 วัน

โดยแบ่งเป็น 3 รอบแรก ค้นหาผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย เพื่อเข้าชิงการแข่งขันรอบ Final

ขั้นตอนการแข่งขัน GO TRADER LEAGUE

ขั้นตอนการแข่งขัน
GO TRADER LEAGUE

รายละเอียดการแข่งขันประจำปี 2022

รายละเอียด
การแข่งขันประจำปี 2022

เลือกรอบการแข่งขัน

เลือกรอบการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน Go Trader League

รางวัลการแข่งขัน
Go Trader League

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภททีม 3 อันดับแรก จากรอบแข่งขัน Final

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภททีม
3 อันดับแรก จากรอบแข่งขัน Final

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลการแข่งขันประเภททีม ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากรอบคัดเลือกครั้งที่ 1, 2 และ 3
ซึ่งผู้ชนะ 3 อันดับแรกจากในรอบคัดเลือก จะมีโอกาสในการเข้ารอบแข่งขัน Final

รางวัลการแข่งขันประเภททีม ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากรอบคัดเลือก ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งผู้ชนะ 3 อันดับแรกจากในรอบคัดเลือก จะมีโอกาสในการเข้ารอบแข่งขัน Final
รางวัลการแข่งขันประเภททีม ที่มีคะแนนสูงสุด
10 อันดับแรก จากรอบคัดเลือก ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งผู้ชนะ 3 อันดับแรกจากในรอบคัดเลือก จะมีโอกาสในการเข้ารอบแข่งขัน Final

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

อันดับที่ 4 – 10

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทเดี่ยว 3 อันดับแรก จากรอบแข่งขัน Final

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทเดี่ยว
3 อันดับแรก จากรอบแข่งขัน Final

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลการแข่งขันประเภทเดี่ยว ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากรอบคัดเลือกครั้งที่ 1, 2 และ 3
ซึ่งผู้ชนะ 3 อันดับแรกจากในรอบคัดเลือก จะมีโอกาสในการเข้ารอบแข่งขัน Final
รางวัลการแข่งขันประเภทเดี่ยว ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากรอบคัดเลือก
ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งผู้ชนะ 3 อันดับแรกจากในรอบคัดเลือก จะมีโอกาสในการเข้ารอบแข่งขัน Final
รางวัลการแข่งขันประเภทเดี่ยว ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากรอบคัดเลือก ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งผู้ชนะ 3 อันดับแรกจากในรอบคัดเลือก จะมีโอกาสในการเข้ารอบแข่งขัน Final

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

อันดับที่ 4 – 10