ผลิตภัณฑ์ของ GOFX

Forex

Foreign Exchange Market หรือ Forex คือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับทุกสกุลเงิน


Forex

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 100 Lot
AUDUSD 0.00001 0.01/100 1,000 AUD
AUDCAD 0.00001 0.01/100 1,000 AUD
AUDCHF 0.00001 0.01/100 1,000 AUD
AUDJPY 0.001 0.01/100 1,000 AUD
AUDNZD 0.00001 0.01/100 1,000 AUD
CADCHF 0.00001 0.01/100 1,000 CAD
CADJPY 0.001 0.01/100 1,000 CAD
EURUSD 0.00001 0.01/100 1,000 EUR
EURAUD 0.00001 0.01/100 1,000 EUR
EURCHF 0.00001 0.01/100 1,000 EUR
EURGBP 0.00001 0.01/100 1,000 EUR
EURJPY 0.001 0.01/100 1,000 EUR
EURNZD 0.00001 0.01/100 1,000 EUR
GBPUSD 0.00001 0.01/100 1,000 GBP
GBPAUD 0.00001 0.01/100 1,000 GBP
GBPCAD 0.00001 0.01/100 1,000 GBP
GBPCHF 0.00001 0.01/100 1,000 GBP
GBPJPY 0.001 0.01/100 1,000 GBP
GBPNZD 0.00001 0.01/100 1,000 GBP
NZDCAD 0.00001 0.01/100 1,000 NZD
NZDCHF 0.00001 0.01/100 1,000 NZD
NZDJPY 0.001 0.01/100 1,000 NZD
NZDUSD 0.00001 0.01/100 1,000 NZD
USDCAD 0.00001 0.01/100 1,000 USD
USDCHF 0.00001 0.01/100 1,000 USD
USDJPY 0.001 0.01/100 1,000 USD
USDHKD 0.00001 0.01/100 1,000 USD

Forex

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
AUDUSD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDJPY 0.001 0.01/50 100,000 AUD
AUDNZD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
CADCHF 0.00001 0.01/50 100,000 CAD
CADJPY 0.001 0.01/50 100,000 CAD
EURUSD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURAUD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURCHF 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURGBP 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURJPY 0.001 0.01/50 100,000 EUR
EURNZD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
GBPUSD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPAUD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPCAD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPCHF 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPJPY 0.001 0.01/50 100,000 GBP
GBPNZD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
NZDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
NZDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
NZDJPY 0.001 0.01/50 100,000 NZD
NZDUSD 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
USDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 USD
USDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 USD
USDJPY 0.001 0.01/50 100,000 USD
USDHKD 0.00001 0.01/50 100,000 USD

Forex

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
AUDUSD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDJPY 0.001 0.01/50 100,000 AUD
AUDNZD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
CADCHF 0.00001 0.01/50 100,000 CAD
CADJPY 0.001 0.01/50 100,000 CAD
EURUSD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURAUD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURCHF 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURGBP 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURJPY 0.001 0.01/50 100,000 EUR
EURNZD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
GBPUSD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPAUD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPCAD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPCHF 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPJPY 0.001 0.01/50 100,000 GBP
GBPNZD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
NZDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
NZDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
NZDJPY 0.001 0.01/50 100,000 NZD
NZDUSD 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
USDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 USD
USDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 USD
USDJPY 0.001 0.01/50 100,000 USD
USDHKD 0.00001 0.01/50 100,000 USD

Forex

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
AUDUSD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDJPY 0.001 0.01/50 100,000 AUD
AUDNZD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
CADCHF 0.00001 0.01/50 100,000 CAD
CADJPY 0.001 0.01/50 100,000 CAD
EURUSD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURAUD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURCHF 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURGBP 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURJPY 0.001 0.01/50 100,000 EUR
EURNZD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
GBPUSD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPAUD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPCAD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPCHF 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPJPY 0.001 0.01/50 100,000 GBP
GBPNZD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
NZDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
NZDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
NZDJPY 0.001 0.01/50 100,000 NZD
NZDUSD 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
USDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 USD
USDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 USD
USDJPY 0.001 0.01/50 100,000 USD
USDHKD 0.00001 0.01/50 100,000 USD

Forex

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
AUDUSD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
AUDJPY 0.001 0.01/50 100,000 AUD
AUDNZD 0.00001 0.01/50 100,000 AUD
CADCHF 0.00001 0.01/50 100,000 CAD
CADJPY 0.001 0.01/50 100,000 CAD
EURUSD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURAUD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURCHF 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURGBP 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
EURJPY 0.001 0.01/50 100,000 EUR
EURNZD 0.00001 0.01/50 100,000 EUR
GBPUSD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPAUD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPCAD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPCHF 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
GBPJPY 0.001 0.01/50 100,000 GBP
GBPNZD 0.00001 0.01/50 100,000 GBP
NZDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
NZDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
NZDJPY 0.001 0.01/50 100,000 NZD
NZDUSD 0.00001 0.01/50 100,000 NZD
USDCAD 0.00001 0.01/50 100,000 USD
USDCHF 0.00001 0.01/50 100,000 USD
USDJPY 0.001 0.01/50 100,000 USD
USDHKD 0.00001 0.01/50 100,000 USD

CFD ดัชนีและอื่นๆ

ตัววัดที่เกิดจากการคำนวณทางสถิติ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการวัดหรือเป็นเครื่องบ่งชี้
สถานการณ์ต่าง ๆที่น่าสนใจ เช่น ดัชนีภาคการผลิต, ดัชนีการจ้างงาน, ดัชนีภาคบริการ เป็นต้น


CFD ดัชนีและอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 100 Lot
SOYBEAN 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 300

CFD ดัชนีและอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
BRAIND 1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 2
IND50 0.1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 20
ITA40 1 0.01/50.00 Instrument Level* EUR 5
MEXIND 1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 3
SOYBEAN 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 300
US100 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 20
USDIDX 0.001 0.01/50.00 Instrument Level* USD 1000
WHEAT 0.001 0.01/50.00 Instrument Level* USD 400
ALUMINIUM 1 0.01/50.00 Instrument level * USD 0.5
CHNINO 1 0.01/50.00 Instrument level * USD 0.1
COFFEE 0.01 0.01/50.00 Instrument level * USD 20
COPPER 1 0.01/50.00 Instrument level * USD 0.3
CORN 0.01 0.01/50.00 Instrument level * USD 5
COTTON 0.01 0.01/50.00 Instrument level * USD 5
EU50 0.1 0.01/50.00 Instrument level * EUR 0.1
FRA40 0.1 0.01/50.00 Instrument level * EUR 0.1
HKIND 1 0.01/50.00 Instrument level * USD 0.05
JAP225 1 0.01/50.00 Instrument level * USD 0.1
RUS50 0.1 0.01/50.00 Instrument level * USD 1
SPA35 1 0.01/50.00 Instrument level * EUR 0.1
SUGAR 0.01 0.01/50.00 Instrument level * USD 11,2
UK100 0.1 0.01/50.00 Instrument level * GBP 0.1
US500 0.1 0.01/50.00 Instrument level * USD 0.5
W20 0.1 0.01/50.00 Instrument level * PLN 0.2
ZINC 1 0.01/50.00 Instrument level * USD 0.5
AUS200 1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 25
BUND 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* EUR 1000
COCOA 1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 100
GER30 0.1 0.01/50.00 Instrument Level* EUR 25
KOSP200 0.1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 5
SCHATZ 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* EUR 1000
SUI20 1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 0.2
TNOTE 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 10
US2000 0.1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 2
US30 1 0.01/50.00 Instrument Level* USD 0.05
VIX 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 40

CFD หุ้น

CFD หุ้น ให้คุณซื้อขายในมูลค่าหุ้นของบริษัทได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นที่อ้างอิง การขายหุ้นในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม
เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน คุณจะสามารถขายได้อย่างง่ายดายเพราะคุณสามารถซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงที่ตลาดปรับราคาลงได้


CFD หุ้น

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 100 Lot
DISNEY.MINI 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
AMAZON.MINI 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
TWTR.MINI 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
ALIBABA.MINI 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
APPLE.MINI 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
FB.MINI 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
GOOGLE.MINI 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
SBUX.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
TESLA.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1

CFD หุ้น

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
ALIBABA.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
AMAZON.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
APA.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
APPLE.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
BOA.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
BOEING.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
CITI.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
DISNEY.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
EBAY.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
EXXON.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
FB.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
FERRARI.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
GM.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
GOOGLE.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
IBM.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
INTEL.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
LMT.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
MSFT.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
NFLX.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
PEPSI.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
SBUX.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
SNAP.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
TESLA.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
TWTR.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1
WMT.US 0.01 1.00/50.00 Instrument Level* USD 1

CFD โลหะมีค่า

เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย โลหะมีค่าเหล่านี้เป็นตราสารที่คาดว่าจะรักษาหรือเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลาที่ตลาด
มีความผันผวน ตัวอย่างเช่นทองคำที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งเก็บมูลค่าเพราะที่ผ่านมาสามารถรักษามูลค่าไว้ได้แม้เวลาผ่านไป


CFD โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 100 Lot
XAUUSD 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 1

CFD โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
XAGUSD 0.001 0.01/50.00 Instrument Level* USD 1
XAUUSD 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 1

CFD โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
XAGUSD 0.001 0.01/50.00 Instrument Level* USD 1
XAUUSD 0.001 0.01/50.00 Instrument Level* USD 1
XPTUSD 0.001 0.01/50.00 Instrument Level* USD 1

CFD พลังงาน

กลุ่มพลังงานมีความผันผวนสูงและได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมมากมาย การเคลื่อนไหวของราคา
อย่างต่อเนื่อง ทำให้พลังงานเป็นตราสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทรดรายวันที่มองหาการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ด้วยการเทรด CFD พลังงาน


CFD พลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 100 Lot
BRENT 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 10
WTI 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 10

CFD พลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
BRENT 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 10
WTI 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 10

CFD พลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
BRENT 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 10
NGAS 0.001 0.01/50.00 Instrument Level* USD 300
WTI 0.01 0.01/50.00 Instrument Level* USD 10

Cryptocurrency

Cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งออกแบบให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็น เงินทางเลือก และเงินเสมือนจริง
เป็นเงินที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลาง การควบคุมแบบกระจายศูนย์จะทำผ่านบล็อกเชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกรรมสาธารณะ


Cryptocurrency

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 100 Lot
BTCUSD 0.01 0.01/50.00 0.01 BTC

Cryptocurrency

ผลิตภัณฑ์ ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด MIN/MAX lot size มูลค่าของ 1 Lot
DSHBTC 0.00001 0.01/50.00 1 DSH
ETCUSD 0.001 0.01/50.00 1 ETC
LTCBTC 0.00001 0.01/50.00 1 LTC
ETHBTC 0.001 0.01/50.00 1 ETH
LTCBTC 0.00001 0.01/50.00 1 LTC
XRPEUR 0.0001 0.01/50.00 1 XRP
BTCEUR 0.01 0.01/50.00 1 BTC
BTCUSD 0.01 0.01/50.00 0.01 BTC
DSHUSD 0.001 0.01/50.00 1 DSH
ETHUSD 0.001 0.01/50.00 1 ETH
ETCUSD 0.001 0.01/50.00 1 ETC
LTCUSD 0.001 0.01/50.00 1 LTC
XMRUSD 0.001 0.01/50.00 1 XMR
XRPEUR 0.0001 0.01/50.00 1 XRP
BCHBTC 0.00001 0.01/50.00 1 BCH
BCHUSD 0.01 0.01/50.00 1 BCH

เงื่อนไขของการใช้

  • ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่

  • ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง $ 5,000 คลิกที่นี่

  • เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่