Cryptocurrency

Cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งออกแบบให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็น เงินทางเลือก และเงินเสมือนจริง
เป็นเงินที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลาง การควบคุมแบบกระจายศูนย์จะทำผ่านบล็อกเชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกรรมสาธารณะ

Cryptocurrency

ผลิตภัณฑ์Spread ขั้นต่ำMIN/MAX lot sizeมูลค่าของ 1 Lot
BTCUSD.Save0.010.01/501 BTC
BCHUSD.Save0.010.01/501 BCH
ETCUSD.Save0.0010.01/501 ETC
ETHUSD.Save0.0010.01/501 ETH
LTCUSD.Save0.0010.01/5010 LTC
XMRUSD.Save0.0010.01/501 XMR
XRPUSD.Save0.00010.01/501,000 XRP

เงื่อนไขของการใช้