Cryptocurrency

Cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งออกแบบให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็น เงินทางเลือก
และเงินเสมือนจริงเป็นเงินที่ไม่มีการควบคุมโดยตัวกลาง ทำงานผ่านระบบบล็อกเชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกรรมสาธารณะ

Cryptocurrency

ผลิตภัณฑ์Spread ขั้นต่ำMIN/MAX lot sizeมูลค่าของ 1 Lot
BTCUSD.Save0.010.01/501 BTC
ETCUSD.Save0.0010.01/5010 ETC
ETHUSD.Save0.0010.01/5010 ETH
LTCUSD.Save0.0010.01/5050 LTC
XRPUSD.Save0.00010.01/5015,000 XRP
ADAUSD.Save0.00010.01/5010,000 ADA
DOGUSD.Save0.00010.01/50100,000 DOG

เงื่อนไขของการใช้