Cryptocurrency

Cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งออกแบบให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็น เงินทางเลือก
และเงินเสมือนจริงเป็นเงินที่ไม่มีการควบคุมโดยตัวกลาง ทำงานผ่านระบบบล็อกเชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกรรมสาธารณะ

Cryptocurrency

ผลิตภัณฑ์Spread ขั้นต่ำMIN/MAX lot sizeมูลค่าของ 1 Lot
BTCUSD.std0.010.01/501 BTC
ADAUSD.std0.010.01/501 BCH
ETCUSD.std0.0010.01/501 ETC
ETHUSD.std0.0010.01/501 ETH
LTCUSD.std0.0010.01/5010 LTC
DOGUSD.std0.0010.01/501 DOG
XRPUSD.std0.00010.01/501,000 XRP

เงื่อนไขของการใช้