CFD โลหะมีค่า

เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย โลหะมีค่าเหล่านี้เป็นตราสารที่คาดว่าจะรักษาหรือเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลาที่ตลาด
มีความผันผวน ตัวอย่างเช่นทองคำที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งเก็บมูลค่าเพราะที่ผ่านมาสามารถรักษามูลค่าไว้ได้แม้เวลาผ่านไป

CFD โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์Spread ขั้นต่ำMIN/MAX lot sizeมูลค่าของ 100 Lot
XAUUSD.mini0.000010.01/100100 troy ounce

CFD โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์Spread ขั้นต่ำMIN/MAX lot sizeมูลค่าของ 1 Lot
XAGUSD.std0.0010.01/505,000 troy ounce
XAUUSD.std0.010.01/50100 troy ounce

CFD โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์Spread ขั้นต่ำMIN/MAX lot sizeมูลค่าของ 1 Lot
XAGUSD.Save0.0010.01/505,000 troy ounce
XAUUSD.Save0.010.01/50100 troy ounce

เงื่อนไขของการใช้