10.10 MEGA TRADE

รับฟรี! iPhone 14 Promax 128GB เพียงฝากขั้นต่ำ 2,000 USD เทรดครบ 400 Lot ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565
สามารถเทรดได้ทุกผลิตภัณฑ์ในบัญชี GO-STANDARD เท่านั้น*

รับฟรี! iPhone 14 Promax 128GB เพียงฝากขั้นต่ำ 2,000 USD
เทรดครบ 400 Lot ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 สามารถเทรด
ได้ทุกผลิตภัณฑ์ในบัญชี GO-STANDARD เท่านั้น*

รับฟรี! iPhone 14 Promax 128GB เพียงฝากขั้นต่ำ 2,000 USD เทรดครบ 400 Lot ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 สามารถเทรดได้ทุกผลิตภัณฑ์ในบัญชี GO-STANDARD เท่านั้น*

* วิธีการเปิดบัญชี GO-STANARD คลิกที่นี่

อย่าพลาดโอกาส

รับรางวัล iPhone 14 Pro Max ฟรี !

อย่าพลาดโอกาส รับรางวัล iPhone 14 Pro Max ฟรี !

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

รางวัลและเงื่อนไขกิจกรรม 10.10 MEGA TRADE ท้าให้เทรดรับ iPhone

สำหรับบัญชี

STANDARD

สามารถเทรดได้ทุกผลิตภัณฑ์

เพียงฝากเงินขั้นตํ่า

$2,000

พร้อมลงทะเบียนรับสิทธิ์

เมื่อเทรดครบ

400 Lot

สามารถแจ้งรับรางวัลได้ทันที

ภายในระยะเวลา

60 วัน

นับตั้งแต่วันลงทะเบียนรับสิทธิ์

บทสัมภาษณ์ของผู้ได้รับรางวัล 12.12 Santa ท้าให้เทรด

แชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากโปรโมชั่นของ GOFX พร้อมบอกเล่าเทคนิคสำหรับการเทรดเฉพาะตัวของเทรดเดอร์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

@GOFX