ช่วยเหลือ

How to deposit Copy Trade
1. การฝากเงิน Copy Trade

เลือก ฝากเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีการโอนเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. ฝากเงิน สำหรับเทรด

เลือก “ฝากเงิน” โดยฝากเงิน

แบบ USDT – Cryptocurremcy

3. เลือกบัญชี Copy Trade และจำนวนเงินฝาก

เลือกบัญชี Copy Trade ที่ท่านต้องการฝากเงิน

เลือกช่องทางการโอนเงิน “USDT”
พร้อมระบุจำนวนเงินฝากที่ท่านต้องการ

4. คัดลอก USDT Address

คัดลอก USDT Address ของท่าน

เพื่อทำการโอนเงินเขาบัญชี Copy Trade

5. ใส่ Txid (Transaction ID)

ใส่ Txid (Transaction ID)

ระบุวันและเวลาที่โอนเงิน

6. ฝากเงินสำเร็จ

ท่านได้ทำการฝากเงินในบัญชีสำเร็จและ
สามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที
กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* วิธีการโอนเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

Previous slide
Next slide

เลือก ฝากเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีการโอนเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. ฝากเงิน สำหรับเทรด

เลือก “ฝากเงิน” โดยฝากเงิน
แบบ USDT – Cryptocurremcy

3. เลือกบัญชี Copy Trade และจำนวนเงินฝาก

เลือกบัญชี Copy Trade ที่ท่านต้องการฝากเงิน
เลือกช่องทางการโอนเงิน “USDT”
พร้อมระบุจำนวนเงินฝากที่ท่านต้องการ

4. คัดลอก USDT Address

คัดลอก USDT Address ของท่าน
เพื่อทำการโอนเงินเขาบัญชี Copy Trade

5. ใส่ Txid (Transaction ID)

ใส่ Txid (Transaction ID)
ระบุวันและเวลาที่โอนเงิน

6. ฝากเงินสำเร็จ

ท่านได้ทำการฝากเงินในบัญชีสำเร็จและ
สามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที
กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* วิธีการโอนเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง