ช่วยเหลือ

How to deposit USDT
1. Войдите

Чтобы перейти на страницу вашего участника
* Посмотрите, как подписаться на GOFX
кликните сюда

2. Заполните свою информацию

выбирать Меню > Транзакции > Депозит
* Как открыть фактическую учетную

запись кликните сюда

3. Внести деньги на торговлю

เลือก “ฝากเงิน” โดยฝากเงิน
แบบ USDT — Cryptocurremcy

4. Выберите счет и сумму депозитов.

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการฝากเงิน
เลือกช่องทางการโอนเงิน USDT
พร้อมระบุจำนวนเงินฝากที่ท่านต้องการ

5. คัดลอก USDT Address

คัดลอก USDT Address และทำงานโอนเงิน

6. ใส่ Txid (Transaction ID)

ใส่ Txid (Transaction ID)
ระบุวันที่โอน และเวลา

7. ฝากเงินสำเร็จ
ท่านได้ทำการฝากเงินในบัญชีสำเร็จ И может немедленно начать торговать *ดูเริ่มต้นการเทรดครั้งแรก ทำยังไง ? кликните сюда

คำถามที่เกี่ยวข้อง