ช่วยเหลือ

How to deposit and distribution money master accout for Copy Trade
1. เงินที่ฝากในกระเป๋า Wallet

เงินของท่านที่ฝากในกระเป๋า Wallet ที่จะนำมา กระจายเงินเข้าแต่ละบัญชี Investor ตามที่ท่านต้องการ (ท่านต้องมีบัญชี Investor ก่อน)
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. บัญชีที่ Master ที่เปิดแล้ว

บัญชี Master การเปิดกด dropdown เพื่อทำการฝากเงินเข้าในบัญชีของท่าน
* วิธีการเปิดบัญชี Master Account คลิกที่นี่

3. เลือก "Deposit"

เลือก “Deposit” เพื่อทำการฝากเงิน ในบัญชี Master ของท่าน

4. ระบุจำนวนเงินฝากที่ต้องการ

ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการ ฝากเงินเข้าบัญชี Master

5. ทำรายการฝากเงินสำเร็จ

ทำรายการฝากเงินสำเร็จยอดเงิน เข้าตามจำนวนเงินที่ท่านระบุ

6. กลับสู่หน้า Dashboard

ทำการกลับสู่หน้า Dashboard เพื่อทำการดูจำนวนเงินที่เข้าบัญชี

7. ฝากเงินเข้าบัญชี Investor

ฝากเงินเข้าบัญชี Master สำเร็จ ยอดจำนวนเงินตามที่ท่านฝากเข้า

8. ค่า Equity จะลดลงตามจำนวน

ค่า Equity จะลดลงตามจำนวนที่ ท่านได้ทำการฝากเงินลงบัญชี

Previous slide
Next slide
1. เงินที่ฝากในกระเป๋า Wallet

เงินของท่านที่ฝากในกระเป๋า Wallet ที่จะนำมา
กระจายเงินเข้าแต่ละบัญชี Investor ตามที่ท่านต้องการ(ท่านต้องมีบัญชี Investor ก่อน)
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. บัญชีที่ Master ที่เปิดแล้ว

บัญชี Master การเปิดกด dropdown
เพื่อทำการฝากเงินเข้าในบัญชีของท่าน
* วิธีการเปิดบัญชี Master Account คลิกที่นี่

3. เลือก "Deposit"

เลือก “Deposit” เพื่อทำการฝากเงิน
ในบัญชี Master ของท่าน

4. ระบุจำนวนเงินฝากที่ต้องการ

ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการ
ฝากเงินเข้าบัญชี Master

5. ทำรายการฝากเงินสำเร็จ

ทำรายการฝากเงินสำเร็จยอดเงิน
เข้าตามจำนวนเงินที่ท่านระบุ

6. กลับสู่หน้า Dashboard

ทำการกลับสู่หน้า Dashboard
เพื่อทำการดูจำนวนเงินที่เข้าบัญชี

7. ฝากเงินเข้าบัญชี Master

ฝากเงินเข้าบัญชี Master สำเร็จ
ยอดจำนวนเงินตามที่ท่านฝาก

8. ค่า Equity จะลดลงตามจำนวน

ค่า Equity จะลดลงตามจำนวนที่
ท่านได้ทำการฝากเงินลงบัญชี

คำถามที่เกี่ยวข้อง