ช่วยเหลือ

How to open Copy Trade account
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. โปรแกรมก๊อปปี้เทรด

เลือก เมนู > โปรแกรมก๊อปปี้เทรด
เพื่อเข้าสู่หน้าเปิดบัญชีก๊อปปี้เทรด

3. เปิดบัญชีก๊อปปี้เทรด

ตั้งรหัสผ่านสำหรับการซื้อ
เพื่อความปลอดภัยต่อบัญชีของท่าน

4. สร้างบัญชีสำเร็จ

ระบบได้ทำสร้างบัญชี Copy Trade
สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

5. บัญชี Wallet Copy Trade

สามารถทำการ ฝากเงิน/โอนเงินเข้ากระเป๋า Wallet เพื่อใช้งานใน Copy Trade
* วิธีการฝากเงินเข้า Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีการโอนเงินเข้า Copy Trade Click here

Previous slide
Next slide

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX
Click here

2. โปรแกรมก๊อปปี้เทรด

เลือก เมนู > โปรแกรมก๊อปปี้เทรด
เพื่อเข้าสู่หน้าเปิดบัญชีก๊อปปี้เทรด

3. เปิดบัญชีก๊อปปี้เทรด

ตั้งรหัสผ่านสำหรับการซื้อ
เพื่อความปลอดภัยต่อบัญชีของท่าน

4. สร้างบัญชีสำเร็จ

ระบบได้ทำสร้างบัญชี Copy Trade
สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

5. บัญชี Wallet Copy Trade

สามารถทำการ ฝากเงิน/โอนเงิน
เข้ากระเป๋า Wallet เพื่อใช้งานใน Copy Trade
* วิธีการฝากเงินเข้า Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีการโอนเงินเข้า Copy Trade คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง