ช่วยเหลือ

How to start Copy Trade open investor account
1. เข้าสู่หน้า Copy Trade

ท่านได้ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว คลิก เข้าสู่หน้า Copy Trade เพื่อเข้าใช้งาน
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีการโอนเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. รหัส Login และ Equity

รหัส Login เป็นหมายเลขบัญชี Copy Trade
ส่วน Equity เป็นยอดเงินที่ได้ทำการฝากเงิน

3. เลือกเปิดบัญชี Investor

เลือก Open Invest account เพื่อทำการเปิดบัญชี Investor
* วิธีการเปิดบัญชี Master คลิกที่นี่

4. ขั้นตอนการเปิดบัญชี Investor

เลือก Social Trading > USD > Leverage
และทำการตั้งรหัสผ่านบัญชี Investor ของท่าน

5. รับรหัสผ่านบัญชี Investor

ท่านได้รับรหัส Login และ Password ของ บัญชี Investor เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถ Login ผ่าน App MT4 ของท่านได้

6. กลับสู่หน้า Dashboard

ทำการกลับสู่หน้า Dashboard
เพื่อทำการแก้ไขบัญชีในขั้นตอนต่อไป

7. บัญชี Investor ที่เปิดสำเร็จ

บัญชี Investor และทำการ
กด dropdown เพื่อทำการแก้ไขชื่อบัญชี

8. เลือก "Settings"

เลือก “Settings” เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อ
บัญชี Investor ของท่าน

9. เลือก "Change"

เลือก “Change” เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อ
บัญชี Investor ของท่าน

10. ตั้งชื่อบัญชี Investor

ทำการลบชื่อเดิมและทำการตั้งชื่อ บัญชี Investor ของท่านใหม่
จากนั้นกดปุ่ม Change

11. แสดงข้อมูลชื่อของท่าน

ชื่อที่ทำการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้จะ
แสดงข้อมูลชื่อของที่ท่านตั้ง

12. แสดงชื่อบัญชี Investor

ชื่อที่ท่านตั้งจะแสดงชื่อบนบัญชี Investor
* วิธีการเปิดบัญชี Master คลิกที่นี่
* การกระจายเงินเข้าพอร์ต Copy Trade Investor คลิกที่นี่

Previous slide
Next slide
1. เข้าสู่หน้า Copy Trade

ท่านได้ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
คลิก เข้าสู่หน้า Copy Trade เพื่อเข้าใช้งาน
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีการโอนเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. รหัส Login และ Equity

รหัส Login เป็นหมายเลขบัญชี Copy Trade
ส่วน Equity เป็นยอดเงินที่ได้ทำการฝากเงิน

3. เลือกเปิดบัญชี Investor

เลือก Open Invest account
เพื่อทำการเปิดบัญชี Investor
* วิธีการเปิดบัญชี Master คลิกที่นี่

4. ขั้นตอนการเปิดบัญชี Investor

เลือก Social Trading > USD > Leverage
และทำการตั้งรหัสผ่านบัญชี Investor ของท่าน

5. รับรหัสผ่านบัญชี Investor

ท่านได้รับรหัส Login และ Password ของ
บัญชี Investor เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถ Login ผ่าน App MT4 ของท่านได้

6. กลับสู่หน้า Dashboard

ทำการกลับสู่หน้า Dashboard
เพื่อทำการแก้ไขบัญชีในขั้นตอนต่อไป

7. บัญชี Investor ที่เปิดสำเร็จ

บัญชี Investor และทำการ
กด dropdown เพื่อทำการแก้ไขชื่อบัญชี

8. เลือก "Settings"

เลือก “Settings” เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อ
บัญชี Investor ของท่าน

9. เลือก "Change"

เลือก “Change” เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อ
บัญชี Investor ของท่าน

10. ตั้งชื่อบัญชี Investor

ทำการลบชื่อเดิมและทำการตั้งชื่อ
บัญชี Investor ของท่านใหม่
จากนั้นกดปุ่ม Change

11. แสดงข้อมูลชื่อของท่าน

ชื่อที่ทำการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้จะ
แสดงข้อมูลชื่อของที่ท่านตั้ง

12. แสดงชื่อบัญชี Investor

ชื่อที่ท่านตั้งจะแสดงชื่อบนบัญชี Investor
* วิธีการเปิดบัญชี Master คลิกที่นี่
* การกระจายเงินเข้าพอร์ต Copy Trade Investor คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง