ช่วยเหลือ

How to subscribe to master account
1. บัญชี Investor ที่เปิดแล้ว

บัญชี Investor ที่เปิดแล้วเพื่อทำการเกี่ยว สัญญาณ Master ที่ท่านต้องการ
* วิธีการเปิดบัญชี Investor คลิกที่นี่

2. เลือก "Leaderboard"

เลือก “LeaderBoard” เพื่อทำการเลือก Master ที่ท่านต้องการติดตามในบัญชี Investor ของท่าน

3. เลือก Filter Master ตามที่ท่านต้องการ

เลือก Filter Master ตามที่ท่านต้องการเพื่อทำการติดตาม

4. ค้นหา Filter ข้อมูล Master

ค้นหา Filter ข้อมูล Master
เลือก Social Trading > กำไรรวม Master % > Drawdown > ระยะเวลาเทรดแล้วกี่วัน

5. ดู Return ของ Master

ดู Return ของ Master เพื่อดูเปอร์เซ็นต์กำไรของ Master ก่อน Copy

6. เลือก "Statistics"

เลือก “Statistics” เพื่อทำการดูรายละเอียดบัญชี Master ที่ท่านจะ Copy ได้เพิ่มเติม

7.1. ดู Statistics แต่ละช่วงเวลา

ดู Statistics แต่ละช่วงเวลาของ Master ที่ท่านต้องการ

7.2. ค่า Manager's Fee

ค่า Manager’s Fee ที่ Master ได้ทำการตั้งและได้ทำการหัก % เท่าไร

7.3. สถิติของบัญชี Master

สถิติของบัญชี Master ที่ Master ของท่านเคยทำได้

8.1. กด Subscribe Master

กด Subscribe Master ที่ท่านต้องการเพื่อทำการเชื่อมต่อ

8.2. เลือกบัญชีของท่านที่ต้องการต่อ

เลือกบัญชีของท่านที่ต้องการต่อ Master ที่ท่านเลือก

8.3. สามารถดู Manager's Fee

สามารถดู Manager’s Fee ของ Master ก่อนที่จะทำการเชื่อม

8.4. กด "Subscribe to Master"

กด “Subscribe to Master” เพื่อทำการเชื่อมต่อ Master ของท่าน

8.5. เชื่อม Master สำเร็จ

ท่านได้ทำการเชื่อม Master สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

Previous slide
Next slide

บัญชี Investor ที่เปิดแล้วเพื่อทำการเกี่ยว
สัญญาณ Master ที่ท่านต้องการ
* วิธีการเปิดบัญชี Investor คลิกที่นี่

2. เลือก "Leaderboard"

เลือก “LeaderBoard” เพื่อทำการเลือก Master ที่ท่านต้องการติดตามในบัญชี Investor ของท่าน

3. เลือก Filter Master ตามที่ท่านต้องการ

เลือก Filter Master ตามที่ท่านต้องการ
เพื่อทำการติดตาม

4. ค้นหา Filter ข้อมูล Master

ค้นหา Filter ข้อมูล Master
เลือก Social Trading > กำไรรวม Master % > Drawdown > ระยะเวลาเทรดแล้วกี่วัน

5. ดู Return ของ Master

ดู Return ของ Master เพื่อดูเปอร์เซ็นต์
กำไรของ Master ก่อน Copy

6. เลือก "Statistics"

เลือก “Statistics” เพื่อทำการดูรายละเอียด
บัญชี Master ที่ท่านจะ Copy ได้เพิ่มเติม

7. วิธีการดูรายละเอียด Statistics ของ Master
7.1. ดู Statistics แต่ละช่วงเวลา

ดู Statistics แต่ละช่วงเวลาของ
Master ที่ท่านต้องการ

7.2. ค่า Manager's Fee

ค่า Manager’s Fee ที่ Master ได้ทำการตั้ง
และได้ทำการหัก % เท่าไร

7.3. สถิติของบัญชี Master

สถิติของบัญชี Master ที่ Master
ของท่านเคยทำได้

8. วิธีการ Copy Master ที่ท่านต้องการเชื่อมสัญญาณ
8.1. กด Subscribe Master

กด Subscribe Master ที่ท่านต้องการ
เพื่อทำการเชื่อมต่อ

8.2. เลือกบัญชีของท่านที่ต้องการต่อ

เลือกบัญชีของท่านที่ต้องการต่อ
Master ที่ท่านเลือก

8.3. สามารถดู Manager's Fee

สามารถดู Manager’s Fee ของ Master
ก่อนที่จะทำการเชื่อม

8.4. กด "Subscribe to Master"

กด “Subscribe to Master” เพื่อทำ
การเชื่อมต่อ Master ของท่าน

8.5. เชื่อม Master สำเร็จ

ท่านได้ทำการเชื่อม Master
สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่เกี่ยวข้อง