ช่วยเหลือ

How to withdrawal for master account
1. เงินในบัญชี Master ของท่าน

เงินในบัญชี Master ของท่านที่ท่านต้องการถอนเงิน
* วิธีการกระจายเงิน Copy Trade ของ Master คลิกที่นี่

2. บัญชีที่ท่านต้องการถอนเงิน

บัญชีที่ท่านต้องการถอนเงินเปิดกด dropdown เพื่อทำการถอนเงินเข้าในบัญชีของท่าน

3. เลือก "Withdraw"

เลือก “Withdraw” เพื่อทำการถอนเงินในบัญชี Master ของท่าน

4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนในบัญชี Master

5. ทำรายการถอนเงินสำเร็จ

ทำรายการถอนเงินสำเร็จยอดเงินที่ถอนจำนวนเงินที่ท่านระบุ

6. กลับสู่หน้า Dashboard

ทำการกลับสู่หน้า Dashboard เพื่อทำการดูจำนวนเงินที่เข้าบัญชี

7. จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชี

จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชี Investor จะขึ้นตรง Equity ของท่าน

Previous slide
Next slide

วิธีที่ 1 : วิธีการโอนเงิน Copy Trade เข้าบัญชีภายในบัญชี

1. การโอนเงิน Copy Trade

เลือก โอนเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. โอนเงิน สำหรับเทรด

Select “Transfer money within the account”
You can transfer through your bank.

3. เลือกบัญชีโอนเงิน

เลือก บัญชีโอนเงิน > หมายเลขบัญชีรับเงิน Copy Trade เลือกบัญชี Copy Trade ที่ต้องการฝากเงิน
พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนเงิน

4. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน

รายละเอียดสรุปยอดการโอนเงินของท่าน ที่ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Copy Trade

5. Successful transfer

ท่านได้ทำโอนเงินในบัญชีสำเร็จและสามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* เริ่มต้นการใช้งาน Copy Trade คลิกที่นี่

Previous slide
Next slide

วิธีที่ 2 : วิธีการถอนเงินบัญชี Copy Trade

1. You can make a withdrawal transaction by having “Verify phone number” and“Verify identity (e-KYC)” done
2. You need “Upload Bookbank Documents” for your account and for the safety of your investment

1. กดไปหน้า "Trader Room"

กดไปหน้า “Trader Room” ของ Copy Trade เพื่อทำถอนเงินเข้าบัญชีภายในบัญชีของท่าน

2. Withdrawal money

เลือกถอนแบบ USDT การถอนเงิน
вы должны завершить личность.

3. เลือกบัญชี Copy Trade

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอน และ ระบุจำนวนเงินที่ถอน USDT Address พร้อมระบุจำนวนเงินถอนที่ท่านต้องการ

4. ยืนยันรายการถอน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการถอน

5. ท่านจะได้รับอีเมลรหัสผ่าน 6 หลัก

**หากท่านไม่ได้รับอีเมล รบกวนตรวจสอบดังนี้**
กล่องข้อความหลัก ,โซเชียล ,โปรโมชัน, จดหมายขยะ

6. ยืนยันรหัส 6 หลัก

กรอกรหัส 6 หลักที่ท่านได้รับทางอีเมลเพื่อยืนยันในการถอนเงินออกจากบัญชีของท่าน
ระบบจะทำการถอนเงินให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

Previous slide
Next slide
1. เงินในบัญชี Master ของท่าน

เงินในบัญชี Master ของท่าน
ที่ท่านต้องการถอนเงิน
* วิธีการกระจายเงิน Copy Trade
ของ Master คลิกที่นี่

2. บัญชีที่ท่านต้องการถอนเงิน

บัญชีที่ท่านต้องการถอนเงินเปิดกด dropdown
เพื่อทำการถอนเงินเข้าในบัญชีของท่าน

3. เลือก "Withdraw"

เลือก “Withdraw” เพื่อทำการถอนเงิน
ในบัญชี Master ของท่าน

4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
ในบัญชี Master

5. ทำรายการถอนเงินสำเร็จ

ทำรายการถอนเงินสำเร็จยอดเงิน
ที่ถอนจำนวนเงินที่ท่านระบุ

6. กลับสู่หน้า Dashboard

ทำการกลับสู่หน้า Dashboard
เพื่อทำการดูจำนวนเงินที่เข้าบัญชี

7. จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชี

จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชี Investor
จะขึ้นตรง Equity ของท่าน

วิธีที่ 1 : วิธีการโอนเงิน Copy Trade เข้าบัญชีภายในบัญชี

1. การโอนเงิน Copy Trade

เลือก โอนเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. โอนเงิน สำหรับเทรด

Select “Transfer money within the account”
You can transfer through your bank.

3. เลือกบัญชีโอนเงิน

เลือก บัญชีโอนเงิน > หมายเลขบัญชีรับเงิน Copy Trade
เลือกบัญชี Copy Trade ที่ต้องการฝากเงิน
พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนเงิน

4. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน

รายละเอียดสรุปยอดการโอนเงินของท่าน
ที่ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Copy Trade

5. Successful transfer

ท่านได้ทำโอนเงินในบัญชีสำเร็จ
และสามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที
กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* เริ่มต้นการใช้งาน Copy Trade คลิกที่นี่

วิธีที่ 2 : วิธีการถอนเงินบัญชี Copy Trade

1. You can make a withdrawal transaction by having “Verify phone number” and“Verify identity (e-KYC)” done
2. You need “Upload Bookbank Documents” for your account and for the safety of your investment

1. กดไปหน้า "Trader Room"

กดไปหน้า “Trader Room” ของ Copy Trade
เพื่อทำถอนเงินเข้าบัญชีภายในบัญชีของท่าน

2. Withdrawal money

เลือกถอนแบบ USDT การถอนเงิน
вы должны завершить личность.

3. เลือกบัญชี Copy Trade

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอน และ
ระบุจำนวนเงินที่ถอน USDT Address
พร้อมระบุจำนวนเงินถอนที่ท่านต้องการ

4. ยืนยันรายการถอน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการถอน

5. ท่านจะได้รับอีเมลรหัสผ่าน 6 หลัก

**หากท่านไม่ได้รับอีเมล รบกวนตรวจสอบดังนี้**
กล่องข้อความหลัก ,โซเชียล ,โปรโมชัน, จดหมายขยะ

คำถามที่เกี่ยวข้อง