คลาสเรียนฟรี!! จับจุดซื้อขายขั้นเทพ

คลาสเรียนฟรี!! จับจุดซื้อขายขั้นเทพ

คลาสเรียนฟรี!! จับจุดซื้อขายขั้นเทพ

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

เรียนฟรี!! จับจุดซื้อ-ขายขั้นเทพ

เทคนิคการอ่าน แบบ Clean Chart Trend Line จับจุดซื้อขายขั้นเทพ

รายละเอียดคลาสเรียน

หัวข้อในงานการสัมมนา

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา

img trade from sea ss2-11
img trade from sea ss2-11

โค้ชบอม : Bombermanforex

   “เจาะลึก รู้จริง” ด้วยระบบ Robot Trade เพื่อสร้างกำไรที่ยั่งยืน และ สามารถคิด พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายได้ด้วยตัวเอง กับโค้ชบอมผู้ทำกำไรด้วยโรบอทเทรดอัตโนมัติระดับแนวหน้าของไทย ที่มีประสบการณ์ในตลาดมามากกว่า 10 ปี

    การเทรดคือการสร้าง Algorithm และสามารถพิสูจน์ได้ หากเราสามารถทำงานร่วมกับ Algorithm เราก็จะกลายเป็น AI (Artificial Intelligence) คือ ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ ยังสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

    การเทรดนั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณไม่ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันต่อสิ่งแวดล้อมที่แปลผัน
คุณก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไปในโลกของการเทรดที่แท้จริง ไม่มี Holy Grail

เป้าหมายของสัมมนาครั้งนี้

เปลี่ยนความรู้ให้เป็นทักษะในการเทรด

    Trend Line เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค การลากเส้น Trend Line มีประโยชน์ คือ ช่วยทำให้เห็นมุมมองเกี่ยวแนวโน้มของราคาในแต่ละช่วงเวลา และสามารถนำไปต่อยอดสร้างกลยุทธ์ในการเทรดของคุณเองได้

บรรยากาศสัมมนาที่ผ่านมา

บรรยากาศสัมมนาที่ผ่านมา

สถานที่จัดงานสัมมนา