logo

รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

Binance JP ประกาศร่วมมือกับ Mitsubishi ในการพัฒนา Stablecoin

เมื่อวันที่ 26 กันยายน มีรายงานเผยว่า Binance ในประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับ Mitsubishi UFJ Trust Bank (MUTB) เพื่อสร้าง Stablecoin ที่ผูกกับสกุลเงินเยน (JPY) และรวมถึงสกุลเงินในประเทศต่างๆ ด้วยเช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม