logo

รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

Klaas Knot กล่าวว่า EBC จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50 % ในการประชุมครั้งอีก 2 ครั้ง

น็อต เคยกล่าวว่า ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อจะลดลงเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันในยูโรโซน แต่ข้อมูลดังกล่าวนั้นยังไม่น่ายินดี เนื่องจากเงินเฟ้อนั้นยังคงสูง

อ่านเพิ่มเติม