logo

การเทรดด้วย Price Action รูปแบบ Hammer

Hammer

เป็นสัญญาณที่บอกถึงการเข้าสู่ตลาดขาขึ้น ส่วนมากเกิดใกล้จุดต่ำสุดของตลาดขาลง โดยราคามีการปรับตัวลดลง แต่มีการฟื้นตัวกลับมาจนกระทั่งใกล้เคียงกับราคาเปิด จึงทำให้ตัวแท่งเทียนสั้น และไส้เทียนล่างยาว จึงมีรูปร่างเหมือนค้อนและเป็นที่มาของชื่อ Hammer
Inverted Hammer

เป็นสัญญาณที่บอกถึงการเข้าสู่ตลาดขาขึ้น ส่วนมากเกิดใกล้จุดต่ำสุดของตลาดขาลง เกิดจากแรงซื้อที่มากทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งจะมีการขายจำนวนมาก ทำให้ราคาปิดกลับมาอยู่ใกล้ราคาเปิด ส่งผลให้ไส้เทียนยาวขึ้นไปด้านบนเหมือนกับ ค้อนที่ถูกวางกลับหัวอยู่ หรือ Inverted Hammer นั่นเอง
Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม