logo

แจ้งลูกค้า GOFX กรณีแอปพลิเคชันเทรด MT4 และ MT5 ถูกนำออกจาก App Store

เนื่องจากที่ผ่านมาแอปพลิเคชันเทรด Meta Trader 4 (MT4) และ Meta Trader 5 (MT5) ได้ถูกนำออกจาก App Store บนระบบ IOS เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่สงบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับ รัสเซีย ส่งผลต่อผู้ใช้งานใหม่ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้

ทั้งนี้ผู้ใช้งาน ระบบ IOS ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนผู้ใช้งานบบระบบ Android และบนเว็บไซต์ทั้งระบบ Windows และ Mac OS ยังสามารถใช้งาน ดาวน์โหลด และติดตั้งได้ตามปกติ

ทั้งนี้ของแจ้งให้ทราบว่า แอปพลิเคชัน MT4 และ MT5 เป็นเพียงแพล็ตฟอร์มเทรดที่ใช้แสดงราคา และรับคำสั่งซื้อขายเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเงินทุนที่ใช้ในทำการซื้อขายแต่อย่างใด ดังนั้นเงินในบัญชีซื้อขายของนักลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

blank

Justin Sun ยื่นดีลซื้อ Bitcoin พร้อมส่วนลด หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศจะเทขาย Bitcoin จำนวน 41,500 BTC ในปีนี้

ผู้ร่วมก่อตั้งของ Tron เสนอดีลซื้อ Bitcoin จำนวน 41,500 BTC หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศว่าต้องการทยอยเทขาย Bitcoin ที่ถูกริบในคดีตลาดมืด Silk Road ออกไป 4 ระลอกในปี โดยรัฐบาลสหรัฐได้เทขาย Bitcoin ไปแล้วกว่า 9,861 BTC  

อ่านเพิ่มเติม