logo

การคำนวณ RSI ใน Excel

RSI (Relative Strength Index)  เครื่องมือทางเทคนิคประเภท Momentum  วัดการแกว่งตัวของราคาว่ามีภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ การขายมากเกินไป (Oversold) มีค่าตั้งแต่ 0-100

สูตรคำนวณ RSI

RSI = 100 –(100/(1+RS))

ซึ่งการคำนวณจะได้มาจากสูตรคณิตศาสตร์เบื้องต้น คือ RS = Average Gain /Average Loss

ค่า RSI เกิดจากการโยนเหรียญ ถ้าราคาขึ้นให้แทนค่าเป็น 1 แต่ถ้าราคาลงให้แทนค่าเป็น -1

ตัวอย่างการคำนวณแบบทุกแท่งปิดบวก โดยจะใส่สูตร  =if(I13>0,I13,0)

หลังจากนั้นทำการลากสูตรตามรูป ผลออกมาจะมีค่าเป็น 1

ตัวอย่างการคำนวณแบบ Loss  โดยจะใส่สูตร  =abs(if(I13<0,I13,0)

หลังจากนั้นทำการลากสูตรตามรูป ผลออกมาจะมีค่าเป็น 0

ในการคำนวณหา Average Gain ช่องแรกของ RSI(14) จะใช้ข้อมูลย้อนหลัง 13 แท่ง

โดยจะใช้ข้อมูลในการคำนวณ 13 แท่ง ซึ่งในการคำนวณ Absolute Gain จะเอามาจาก Average ของ 13 อัน โดยทำการลากที่ ช่อง Gain ให้ครบ 13 ช่อง ตามรูป ผลที่ออกมาจะมีค่าเท่ากับ 1 และในแท่งที่ 14 ให้ใส่สูตร =(L25*13) + J26 / 14 เพื่อทำการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน period 14

ทำการหาค่า RSI โดยลากสูตรลงมาค่าทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ avg Gain ทุกช่องเท่ากับ 1

การคำนวณหาค่า Average Loss จะใช้วิธีการเดียวกัน โดยแทนค่าจากช่อง Loss ซึ่งผลออกมาจะมีค่าเท่ากับ 0

เงื่อนไขการคำนวณ RSI

การคำนวณค่า RS จะคำนวณมาจาก Average Gain / Average Loss

ถ้าตัวหารมีค่าเท่ากับ 0 หรือ Average Loss เป็น 0 เราจะต้องกำหนดเงื่อนไข โดยใช้สูตร

=if(avg loss=0,100,(100/(1+Rs))) หลังจากนั้นกด Enter ผลที่ออกมาจะมีค่าเท่ากับ100

วิธีการสร้างกราฟแผนภูมิ

1.เลือก แทรก > แผนภูมิที่แนะนำ > แผนภูมิเส้น

ซึ่งถ้าได้มีการแทนค่าตามสูตรผลจะแสดงออกมาบนกราฟแผนภูมิซึ่งจะทำให้ดูกราฟได้ง่ายขึ้น

อ้างอิง

https://www.youtube.com/watch?v=Nh6zvunJ9V4&list=PLxcFCY6f8RaNOWE7xHYzUxiy3PUye6tTE&index=11

น้ำมัน บทความยอดนิยม ประวัติเทรดเดอร์ พื้นฐาน technical analysis เทรดเดอร์มือใหม่ ์Indicator

*บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกตีความว่า มีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำเสนอสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต เนื่องจากสภาวการณ์อาจมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

วาฬช้อนซื้อ XRP เพิ่มอีก 420 ล้านเหรียญ จนราคาพุ่งขึ้น 21% เชื่อว่า Ripple จะชนะคดี

ราคาของ XRP พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ โดยตามรายงานของ CoinMarketCap เหรียญ XRP มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากถึง 21.73% จากสัปดาห์ที่แล้ว โดยนักลงทุนคาดหวังไว้อย่างสูงว่า Ripple จะชนะคดีกับ SEC ในเร็ว ๆ นี้

อ่านเพิ่มเติม

Visa เตรียมทดสอบใช้สัญญา Paymaster บน Ethereum Testnest สำหรับการทำธุรกรรมแบบไร้ค่าธรรมเนียม

Visa บริษัทด้านการชำระเงินระดับโลก ได้เริ่มการทดสอบปรับใช้สัญญา Smart Contract บน Ethereum testnet เพื่อให้สามารถใช้โทเคน ERC-20 ได้โดยปราศจากค่าแก๊ส

อ่านเพิ่มเติม