เครื่องมือคำนวณกำไร-ขาดทุน

เครื่องมือคำนวณ

GOFX > เครื่องมือคำนวณกำไร-ขาดทุน

Trader’s Calculator Profit-Loss

Market Execution (LOT)

-0.01

-0.1

+0.1

+0.01

ราคาที่ต้องการออกออเดอร์
+
ราคาที่ต้องการปิดออเดอร์
+

Profit (USD)

0.00

Reset History

Reset All