ช่วยเหลือ

Formula for calculating of open lot size order
Copy Trade เป็นการ Copy ตามอัตราส่วนเงิน Equity ของผู้ Copy ต่อ เงิน Equity ของ Master
*ภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น
สูตรการคำนวณ
ตัวอย่างการคำนวณ Lots

Equity Investor = $190 โดยที่เกี่ยวสัญญาณ Equity Master = $100 เทรดผลิตภัณฑ์ออก 0.01 Lots

= จำนวน Lot Copy ที่ Investor จะได้จากการเกี่ยวสัญญาณ
= (190 / 100) x 0.01
= 0.019
* ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตามที่ระบบคำนวณ Lots Copy ของ Investor จะได้ตามนี้
= 0.02

คำถามที่เกี่ยวข้อง