ช่วยเหลือ

How to deposit USDT
1. Войдите

Чтобы перейти на страницу вашего участника

* Посмотрите, как подать заявку на членство в GOFX кликните сюда

2. Внесите деньги

выбирать Меню > Транзакции > Депозит

* Как открыть реальную учетную запись кликните сюда

3. Внести деньги на торговлю

เลือก “ฝากเงิน” โดยโอนเงินผ่าน USDT - Cryptocurrency

4. Выберите счет и сумму депозитов.

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการฝากเงิน
เลือกช่องทางการโอนเงิน USDT
พร้อมระบุจำนวนเงินฝากที่ท่านต้องการ

5. คัดลอก USDT Address

คัดลอก USDT Address และทำงานโอนเงิน

6. ใส่ Txid (Transaction ID)

ใส่ Txid (Transaction ID)
ระบุวันที่โอน และเวลา

7. ฝากเงินสำเร็จ

ท่านได้ทำการฝากเงินสำเร็จ และสามารถเริ่มการเทรดได้ทันที
*ดูเริ่มต้นการเทรดครั้งแรก ทำยังไง ? кликните сюда

Previous slide
Next slide

Чтобы перейти на страницу вашего участника
* Посмотрите, как подписаться на GOFX кликните сюда

2. Внесите деньги
เลือก เมนู > ธุรกรรม > ฝากเงิน
* วิธีการเปิดบัญชีจริง คลิกที่นี่
3. Внести деньги на торговлю

เลือก “ฝากเงิน” โดยโอนเงินผ่าน
USDT — Cryptocurrency

4. Выберите счет и сумму депозитов.

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการฝากเงิน
เลือกช่องทางการโอนเงิน USDT
พร้อมระบุจำนวนเงินฝากที่ท่านต้องการ

5. คัดลอก USDT Address

คัดลอก USDT Address และทำงานโอนเงิน

6. ใส่ Txid (Transaction ID)

ใส่ Txid (Transaction ID)
ระบุวันที่โอน และเวลา

7. ฝากเงินสำเร็จ
ท่านได้ทำการฝากเงินสำเร็จ และสามารถเริ่มการเทรดได้ทันที *ดูเริ่มต้นการเทรดครั้งแรก ทำยังไง ? кликните сюда

คำถามที่เกี่ยวข้อง