logo

ช่วยเหลือ

วิธีการฝากเงินแบบ USDT
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. ฝากเงิน
เลือก เมนู > ธุรกรรม > ฝากเงิน
* วิธีการเปิดบัญชีจริง คลิกที่นี่
3. ฝากเงิน สำหรับเทรด
เลือก “ฝากเงิน” โดยโอนเงินผ่าน USDT - Cryptocurrency
4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินฝาก
เลือกบัญชีที่ท่านต้องการฝากเงิน
เลือกช่องทางการโอนเงิน USDT
พร้อมระบุจำนวนเงินฝากที่ท่านต้องการ
5. คัดลอก USDT Address
คัดลอก USDT Address และทำงานโอนเงิน
6. ใส่ Txid (Transaction ID)
ใส่ Txid (Transaction ID)
ระบุวันที่โอน และเวลา
7. ฝากเงินสำเร็จ
ท่านได้ทำการฝากเงินสำเร็จ และสามารถเริ่มการเทรดได้ทันที
*ดูเริ่มต้นการเทรดครั้งแรก ทำยังไง ? คลิกที่นี่
Previous slide
Next slide
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login เข้าสู่ระบบ

เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่

2. ฝากเงิน
2. ฝากเงิน
เลือก เมนู > ธุรกรรม > ฝากเงิน
* วิธีการเปิดบัญชีจริง คลิกที่นี่
blank
3. ฝากเงิน สำหรับเทรด

เลือก “ฝากเงิน” โดยโอนเงินผ่าน
USDT – Cryptocurrency

blank
4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินฝาก

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการฝากเงิน
เลือกช่องทางการโอนเงิน USDT
พร้อมระบุจำนวนเงินฝากที่ท่านต้องการ

blank
5. คัดลอก USDT Address

คัดลอก USDT Address และทำงานโอนเงิน

blank
6. ใส่ Txid (Transaction ID)

ใส่ Txid (Transaction ID)
ระบุวันที่โอน และเวลา

blank
7. ฝากเงินสำเร็จ
ท่านได้ทำการฝากเงินสำเร็จ และสามารถเริ่มการเทรดได้ทันที *ดูเริ่มต้นการเทรดครั้งแรก ทำยังไง ? คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง