ช่วยเหลือ

How to make transfer Copy Trade
1. การโอนเงิน Copy Trade

เลือก โอนเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. โอนเงิน สำหรับเทรด

Select “Transfer money within the account”
You can transfer through your bank.

3. เลือกบัญชีโอนเงิน

เลือก บัญชีโอนเงิน > หมายเลขบัญชีรับเงิน Copy Trade
เลือกบัญชี Copy Trade ที่ต้องการฝากเงิน
พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนเงิน

4. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน

รายละเอียดสรุปยอดการโอนเงินของท่าน
ที่ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Copy Trade

5. Successful transfer

ท่านได้ทำโอนเงินในบัญชีสำเร็จ
และสามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* เริ่มต้นการใช้งาน Copy Trade คลิกที่นี่

Previous slide
Next slide

เลือก โอนเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. โอนเงิน สำหรับเทรด

Select “Transfer money within the account”
You can transfer through your bank.

3. เลือกบัญชีโอนเงิน

เลือก บัญชีโอนเงิน > หมายเลขบัญชีรับเงิน Copy Trade
เลือกบัญชี Copy Trade ที่ต้องการฝากเงิน
พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนเงิน

4. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน

รายละเอียดสรุปยอดการโอนเงินของท่าน
ที่ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Copy Trade

5. Successful transfer

ท่านได้ทำโอนเงินในบัญชีสำเร็จ
และสามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที
กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* เริ่มต้นการใช้งาน Copy Trade คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง