ช่วยเหลือ

How to make transfer Copy Trade
1. การโอนเงิน Copy Trade

เลือก โอนเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. โอนเงิน สำหรับเทรด

Select “Transfer money within the account”
You can transfer through your bank.

3. เลือกบัญชีโอนเงิน

เลือก บัญชีโอนเงิน > หมายเลขบัญชีรับเงิน Copy Trade
เลือกบัญชี Copy Trade ที่ต้องการฝากเงิน
พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนเงิน

4. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน

รายละเอียดสรุปยอดการโอนเงินของท่าน
ที่ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Copy Trade

5. โอนเงินภายในบัญชีสำเร็จ

ระบบได้ทำการโอนเงินเข้าภายใน
บัญชี Copy Trade ของท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

6. การโอนเงินสำเร็จ

ท่านได้ทำโอนเงินในบัญชีสำเร็จ
และสามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที
กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* เริ่มต้นการใช้งาน Copy Trade คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง