สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์สัมมนาในรอบถัดไป (ท่านจะได้รับสิทธิ์ก่อน)

ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์สัมมนาในรอบถัดไป
(ท่านจะได้รับสิทธิ์ก่อน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @GOFX

สัมมนา Elliott Wave ดูเป็นเห็นกำไร
เพิ่มความมั่นใจจากการนับคลื่น

สัมมนา Elliott Wave
ดูเป็นเห็นกำไร เพิ่มความ
มั่นใจจากการนับคลื่น

เข้าใจพฤติกรรมกราฟ นับเวฟเป็นมองเห็นกำไร ชนะตลาดได้ไม่ยาก

เข้าใจพฤติกรรมกราฟ นับเวฟเป็นมองเห็นกำไร ชนะตลาดได้ไม่ยาก

รายละเอียดคลาสเรียน

หัวข้อในงานการสัมมนา

บรรยากาศสัมมนา Elliott Wave

บรรยากาศสัมมนา
Elliott Wave

วิทยากรภายในงานสัมมนา

วิทยากรภายในงานสัมมนา

โค้ชเปา-02
โค้ชเปา-02

โค้ชป้อม ปริญญา : พยากรณ์กราฟ

    ความรู้ในปัจจุบันมีมากมาย และหาได้ง่าย เพราะมีแหล่งเรียนรู้เต็มไปหมด แต่เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ การฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ สร้างเสริมจิตวิญญาณ จนตกผลึกเป็นแนวทางของตนเองให้ได้ ก่อนนำไปใช้จริง หากทำได้ทั้งหมดแล้ว จากกลยุทธ์ธรรมดาก็กลายเป็นท่าไม้ตายในตำนาน

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา

GO TOUR GROW TRADE @BANGKOK

สัมมนาสุดยอดวิชา Elliott Wave ทฤษฏีเชิงลึก นับเวฟเป็นเห็นกำไร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Elliott Wave

GO TOUR GROW TRADE @BANGKOK

สัมมนาสุดยอดวิชา Elliott Wave ทฤษฏีเชิงลึก นับเวฟเป็นเห็นกำไร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Elliott Wave

สถานที่จัดงานสัมมนา