logo

รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

วิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 08/11/2023

ตลาดได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ของเฟดและความคิดเห็นจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางตลาดให้ความสำคัญน้อยลง

อ่านเพิ่มเติม