logo

รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

ศาลฮ่องกงตัดสินให้ Crypto เป็น “ทรัพย์สิน” ที่สามารถเชื่อถือได้

ศาลสูงสุดฮ่องกงได้ประกาศให้ crypto เป็นทรัพย์สินที่สามารถเชื่อถือได้ ตามข้อตกลงทางกฎหมายที่ trustee ถือครองทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ในนามของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น

อ่านเพิ่มเติม