logo

รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนการชำระเงินด้วย Crypto เพิ่มขึ้นถึง 63% ในปี 2022

จำนวนการชำระเงินด้วย Crypto เพิ่มขึ้นถึง 63% ในปี 2022

ตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2014 ข้อมูลระบุบว่าร้านค้าที่มีบริการชำระเงินออนไลน์ได้รับการชำระเงินผ่าน Crypto เป็นมูลค่ากว่า 2.5 ล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม