logo

ลงทุนในทองคำยังไง ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 

ก่อนตัดสินใจลงทุนในทองคำควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้ โดยหากเราต้องการลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นแต่ราคาทองคำเกิดไม่เป็นไปตามคาดการณ์ทำให้นักลงทุนที่เก็งกำไรระยะสั้นต้องมาเปลี่ยนมาถือระยะยาวโดยไม่ได้ตั้งใจถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ขณะเดียวกันหากเราต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อเป็นมรดกและเงินเกษียณยามชราแต่ราคาทองคำเกิดปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราตัดสินใจขายเนื่องจากคิดว่าราคาทองคำกำลังเกิดการปรับตัวลดลงแล้วจึงค่อยซื้อราคาทองคำกลับหลังราคาปรับตัวลดลง แต่ราคาทองคำกลับไม่เป็นไปตามคาดการณ์ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่เราตั้งใจจะลงทุนระยะยาวเปลี่ยนมาเป็นเก็งกำไรระยะสั้นโดยไม่ได้ตั้งก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นเราต้องกำหนดระยะเวลาการลงทุนให้ชัดเจนเพื่อแผนและกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

กลยุทธ์และระยะเวลาควรสอดคล้องกันซึ่งนักลงทุนระยะสั้นและนักลงทุนระยะยาวจะมีความแตกต่างกัน โดยนักลงทุนระยะสั้นจะเน้นการเก็งกำไร ควรมีการกำหนดจุดเข้าซื้อและจุดขายออกที่ชัดเจน รวมถึงปฏิบัติตามแผนหรือกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ส่วนนักลงทุนระยะยาวสามารถลงทุนแบบถัวเฉลี่ยในทุกเดือนๆ ด้วยจำนวนเงินต้นเท่าๆกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน สำหรับการศึกษาทองคำนั้นไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถกำหนดแผนหรือวางกลยุทธ์ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างวินัยในการเทรดที่ดี นอกจากนี้ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มราคาทองคำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ 

ปัจจุบันมีการเลือกให้ลงทุนหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้วยตนเองหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวมคำซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคอยบริหารความเสี่ยงแทน โดยเราสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตเราได้ แต่นักลงทุนบางส่วนอาจยังเลือกรูปแบบการลงทุนที่ไม่เหมาะสมจึงยังไม่อาจสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้  

สำหรับนักลงทุนระยะยาวรูปแบบการลงทุนทองคำที่เหมาะสม คือ กองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งกองทุนรวมทองคำส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีนโยบายลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งลงทุนในทองคำแท่ง จุดเด่นของกองทุนทองคำที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล คือ ความปลอดภัยในการเก็บรักษาและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนระหว่างการลงทุน ทั้งนี้การลงทุนกองทุนรวมทองคำอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนระยะสั้น 

การลงทุนทองคำในระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อได้และในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยังช่วยให้นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในยามวิกฤตราคาทองจะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยหากย้อนดูวิกฤตแต่ละครั้งในอดีตราคาทองคำได้สร้างผลตอบแทนอย่างดีมาโดยตลอด  

นอกจากนี้ราคาทองคำยังมีสภาพคล่องการซื้อขายสูง เพราะเป็นสินทรัพย์มีค่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งมีตลาดหลักและตลาดรองในการซื้อขายแลกเปลี่ยน การที่ทองคำมีสภาพคล่องสูงช่วยให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลที่จะลงทุนซื้อทองคำมาเก็บไว้ในครอบครองเพื่อแสวงหากำไร และหากต้องการถอนการลงทุนหรือนำออกขายเปลี่ยนเป็นเงินสด ก็สามารถทำได้ทันทีที่ต้องการ 

Facebook
Twitter
Email