logo

FED Dot plot คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ?

1.Fed Dot Plot คือตัวแทนจาก FED ใน 12 เขต ส่วนอีก 5 คนที่เหลือ เป็นคณะกรรมการบริหารของ FED ผลสำรวจความเห็นของผู้เเทน FED เกี่ยวกับการประมาณการการปรับดอกเบี้ยของ FED หรือธนาคารกลางสหรัฐ โดยมีผู้เเทนทั้งหมด 17 คน

ผลสำรวจของ Dot plot นี้ ถูกจัดทำ เเละเผยเเพร่รายไตรมาศพร้อมกับประมาณการเศรษฐกิจของ FED

2.ทำไม Dot Plot ถึงสำคัญ? Dot Plot จะเเสดงถึงความเป็นไปได้ หรือเเนวโน้มของนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้น เช่น มีเเนวโน้มใช้การเงินเเบบผ่อนคลาย โดยการลดดอกเบี้ย หรือมีเเนวโน้มใช้นโยบายการเงินเเบบเข้มงวด หรือหดตัว โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนสามารถนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้

  1. จากภาพเป็นตัวอย่าง Dot Plot ที่เเสดงให้เห็นว่า คณะกรรมเเต่ล่ะท่านมีความเห็นต่ออัตราดอกเบี้ยเป้าหมายอย่างไรในเเต่ล่ะปี ซึ่งตัวเลข Median คือค่ากลางของอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายเฉลี่ย ซึ่งจะมีผลต่ออัตราผลตอบเเทนพันธบัตรระยะยาว หากความเห็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเเต่ล่ะปีมีเป้าหมายที่สูงขึ้น ก็หมายถึงคณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าควรใช้นโยบายการเงินเเบบเข้มงวดมากขึ้น
  2. ทั้งนี้ในการพิจารณาการลงทุน หรือทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น นอกจาก Dot plot เเล้ว ควรดูเเนวโน้มทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ หรือตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจต่างๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
Facebook
Twitter
Email