ตารางการแข่งขัน
GO ROBOT TRADING CHAMPIONSHIP

Match 01
Super News @Sigcat
Sarawat
R1
97.42
R2
96.27
R3
98.71
Score
97.47
R1
35.00
R2
-23.99
R3
3.57
Score
4.86
Match 02
KRAPOOK GOLD STAR
9Ake V.1.0
R1
44.03
R2
68.27
R3
91.28
Score
67.86
R1
74.01
R2
95.00
R3
35.31
Score
68.11
Match 03
Mr_Robot
Dragon Expert v4.1
R1
0
R2
0
R3
0
Score
0
R1
0
R2
0
R3
0
Score
0
Match 04
Two-Way
Goat Bot
R1
91.85
R2
95.88
R3
90.37
Score
92.70
R1
35.00
R2
35.00
R3
35.00
Score
35.00
Match 05
Hi Speed
PeeCot
R1
0
R2
0
R3
0
Score
0
R1
0
R2
0
R3
0
Score
0
Match 06
Wor100indy
Butty Go
R1
96.89
R2
97.85
R3
98.42
Score
97.72
R1
35.00
R2
35.00
R3
35.00
Score
35.00
Match 07
GoldRobot
Rewpump
R1
35.00
R2
35.00
R3
91.86
Score
53.95
R1
96.44
R2
97.37
R3
34.83
Score
76.21
Match 08
THE RICH GOLD
Professor X
R1
7.91
R2
66.74
R3
10.12
Score
28.26
R1
91.53
R2
42.55
R3
96.74
Score
76.85
Match 01
Super News @Sigcat
R1
97.42
R2
96.27
R3
98.71
Score
???
Sarawat
R1
35.00
R2
-23.99
R3
3.57
Score
4.86
Match 02
KRAPOOK GOLD STAR
R1
44.03
R2
68.27
R3
91.28
Score
67.86
9Ake V.1.0
R1
74.01
R2
95.00
R3
35.31
Score
68.11
Match 03
Mr_Robot
R1
0
R2
0
R3
0
Score
0
Dragon Expert v4.1
R1
0
R2
0
R3
0
Score
0
Match 04
Two-Way
R1
91.85
R2
95.88
R3
90.37
Score
92.70
Goat Bot
R1
35.00
R2
35.00
R3
35.00
Score
35.00
Match 05
Hi Speed
R1
0
R2
0
R3
0
Score
0
PeeCot
R1
0
R2
0
R3
0
Score
0
Match 06
Wor100indy
R1
96.89
R2
97.85
R3
98.42
Score
97.72
Butty Go
R1
35.00
R2
35.00
R3
35.00
Score
35.00
Match 07
GoldRobot
R1
35.00
R2
35.00
R3
91.86
Score
53.95
Rewpump
R1
96.44
R2
97.37
R3
34.83
Score
76.21
Match 08
THE RICH GOLD
R1
7.91
R2
66.74
R3
10.12
Score
28.26
Professor X
R1
91.53
R2
42.55
R3
96.47
Score
76.85
การแข่งขันยังไม่เริ่ม !!
ท่านสามารถติดตามสถานะการแข่งขันได้ ที่นี่

Match 01
Super News @Sigcat
9Ake V.1.0
R1
91.38
R2
97.65
R3
89.61
Score
92.88
R1
76.19
R2
46.52
R3
5.76
Score
42.83
Match 02
Mr_Robot
Two-Way
R1
0
R2
44.26
R3
0
Score
11.89
R1
88.95
R2
75.27
R3
95.23
Score
86.48
Match 03
PeeCot
Wor100indy
R1
94.05
R2
0.02
R3
86.35
Score
60.14
R1
98.25
R2
89.60
R3
78.38
Score
88.75
Match 04
Rewpump
Professor X
R1
98.43
R2
88.19
R3
99.07
Score
95.44
R1
98.18
R2
96.93
R3
83.95
Score
93.02
Match 01
Super News @Sigcat
R1
91.38
R2
97.65
R3
89.61
Score
92.88
9Ake V.1.0
R1
76.19
R2
46.52
R3
5.76
Score
42.83
Match 02
Mr_Robot
R1
0
R2
44.26
R3
0
Score
11.89
Two-Way
R1
88.95
R2
75.27
R3
95.23
Score
86.48
Match 03
PeeCot
R1
94.05
R2
0.02
R3
86.35
Score
60.14
Wor100indy
R1
98.25
R2
89.60
R3
78.38
Score
88.75
Match 04
Rewpump
R1
98.43
R2
88.19
R3
99.70
Score
95.44
Professor X
R1
98.18
R2
96.93
R3
83.95
Score
93.02
การแข่งขันยังไม่เริ่ม !!
ท่านสามารถติดตามสถานะการแข่งขันได้ ที่นี่

Match 01
Super News @Sigcat
Wor100indy
R1
91.95
R2
91.39
R3
95.94
Score
93.09
R1
77.46
R2
90.32
R3
29.90
Score
65.90
Match 02
Two-Way
Rewpump
R1
90.69
R2
86.73
R3
96.69
Score
91.37
R1
87.92
R2
94.60
R3
83.51
Score
88.68
Match 01
Super News @Sigcat
R1
91.95
R2
91.39
R3
95.94
Score
93.09
Wor100indy
R1
77.46
R2
90.32
R3
29.90
Score
65.90
Match 02
Two-Way
R1
90.69
R2
86.73
R3
96.69
Score
91.37
Rewpump
R1
87.92
R2
94.60
R3
83.51
Score
88.68
การแข่งขันยังไม่เริ่ม !!
ท่านสามารถติดตามสถานะการแข่งขันได้ ที่นี่

Match 01
Wor100indy
Rewpump
R1
97.01
R2
97.79
R3
92.12
Score
95.64
R1
96.04
R2
94.11
R3
99.77
Score
96.64
Match 01
Wor100indy
R1
97.01
R2
97.79
R3
92.12
Score
95.64
Rewpump
R1
96.04
R2
94.11
R3
99.77
Score
96.64
การแข่งขันยังไม่เริ่ม !!
ท่านสามารถติดตามสถานะการแข่งขันได้ ที่นี่

Super News @Sigcat
Two-Way
Super News @Sigcat
R1
93.14
R2
90.90
R3
88.86
Score
90.97
Two-Way
R1
47.54
R2
66.64
R3
75.32
Score
63.17
Score
90.97
Super News @Sigcat
R1
93.14
R2
90.90
R3
88.86
Score
90.97
Score
63.17
Two-Way
R1
47.54
R2
66.64
R3
75.32
Score
63.17