ช่วยเหลือ

How to withdraw USDT
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. Transfer money / withdraw money

เลือก เมนู > ธุรกรรม > โอนเงิน/ถอนเงิน
* ดูวิธีการยืนยันตัวตน คลิกที่นี่

3. Withdraw money

เลือกถอนแบบ USDT การถอนเงิน
You need to verify your identity successfully

4. เลือกบัญชี และจำนวนเงินถอน

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอน
ระบุ USDT Address
พร้อมระบุจำนวนเงินถอนที่ท่านต้องการ

5. ยืนยันรายการถอน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการถอน

6. ยืนยันรหัส 6 หลัก

กรอกรหัส 6 หลักที่ท่านได้รับทางอีเมล
To confirm the withdrawal of funds from your account
ระบบจะทำการถอนเงินให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

คำถามที่เกี่ยวข้อง