logo

รายงานผลการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เมื่อวานนี้ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ประกาศขยายเวลาการตัดสินใจอนุมัติ Bitcoin ETF ไปจนถึงปี 2024

การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของ SEC เพราะจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบกับ Bitcoin ETF โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งตลาดคริปโตและระบบการเงินในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม