logo

รายงานผลการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เมื่อวานนี้ประจำวันที่ 8 กันยายน 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

Michael Saylor แนะนำให้บริษัทอื่น ๆ ถือ Bitcoin ไว้เพื่อรักษาเงินทุน

นาย Michael Saylor CEO ของบริษัท MicroStrategy กล่าวว่า อยากให้ Bitcoin เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ เลือกเพื่อช่วยรักษาเงินทุนและสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติม