logo

รายงานผลการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เมื่อวานนี้ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

CEO ของ BlackRock มอง Bitcoin ว่าเป็น “สินทรัพย์สากล” และ “ทองคำดิจิทัล”

Larry Fink แนะนำว่า นักลงทุนควรหันมาสู่ Bitcoin ในฐานะกองทุนป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อหรือการลดลงของมูลค่าของสกุลเงินในขณะนี้ ในฐานะ CEO ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านเพิ่มเติม