logo

Blockchain

Blockchain

     Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง โดย Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกคนได้ เสมือนเป็นห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ block ของข้อมูลลิ้งก์ต่อกันโดยทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ

Blockchain มี 3 รูปเเบบ

1. Public Blockchain หรือ Permission Blockchainคือ Blockchain วงเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถ เข้าใช้งานได้โดยไม่มีตัวกลางมาจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ

2. Private Blockchain คือ Blockchain ที่เปิดให้ใช้ในวงผู้ใช้งานที่จำกัดไว้ เช่น ภายในองค์กร หรือเป็นระบบปิด มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ทำให้จะมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งเป็นคนที่ได้ยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูลในระบบบล็อกเชนแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานระบบได้  Private Blockchain สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายใน Blockchain Network ของเราให้ทำงานได้ตามที่เราต้องการ

3. Consortium Blockchain คือการรวมเอา 2เเบบแรกเข้าด้วยกัน ผสมผสานระหว่างข้อดีของ Public Blockchain และ Private Blockchain นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรด้านการเงินในปัจจุบัน สร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้งานร่วมกัน เช่น Consortium Blockchain สำหรับธนาคาร ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการโอนเงินระหว่างกันภายในสมาคมธนาคารด้วยกันเอง และธนาคารที่จะเข้ามาร่วมในเครือข่ายได้จะต้องได้รับอนุญาตจากตัวแทนของสมาคมเสียก่อนจึงจะมีสิทธิ์ใช้งานระบบร่วมกับธนาคารอื่นๆ ได้
Blockchain ที่ว่าปลอดภัย หรือ Hack ได้ยาก เนื่องจากผู้ที่ทำการ Hack จะต้องควบคุม Node ของผู้ใช้งานเเต่ล่ะคนเอาไว้ให้ได้ทั้งหมด ซึ่งมีหลายล้าน Node เเละหากมี Node ที่ถูก Hack ก็จะมีการเเก้ไขทันที จึงเป็นไปได้ยากมากสำหรับการที่จะ Hack ข้อมูลทั้งหมด 

 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม