logo

ปฎิทินข่าว Forex สิ่งที่นักเทรดต้องติดตาม

ปฏิทินเศรษฐกิจจะแสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ รวมถึงแนวทางการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจกับประเทศดังกล่าว ดังนั้น

  • ข่าว Forex ต่างๆ ที่ประกาศในปฏิทิน จะเป็นข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
  • ข่าว Forex เกือบทุกข่าวจะส่งผลต่อแนวโน้มของคู่เงิน forex ในระยะสั้น หรือทันที!
  • ข่าว Forex บางข่าวจะส่งผลต่อแนวโน้มระยะยาวของคู่เงินต่างๆ หรือสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผลกระทบของข่าวจะแบ่งเป็น 3 ระดับ

  • ระดับแรก 1 ดาว หรือ สีเขียว (สัญลักษณ์แต่ละเว็บไซต์จะแตกต่างกัน)

               มีผลกระทบ ณ วินาทีที่ประกาศ : ตลาดจะผันผวนน้อย

  • ระดับที่สอง 2 ดาว หรือ สีส้ม (สัญลักษณ์แต่ละเว็บไซต์จะแตกต่างกัน)

               มีผลกระทบ ณ วินาทีที่ประกาศ : ตลาดจะผันผวนพอสมควร

  • ระดับที่สาม 3 ดาว หรือ สีแดง (สัญลักษณ์แต่ละเว็บไซต์จะแตกต่างกัน)

               มีผลกระทบ ณ วินาทีที่ประกาศ : ตลาดจะผันผวนสูงมาก

เว็บไซน์ที่แนะนำสำหรับดูปฎิทินข่าวที่ไม่ควรพลาด

Forex Factory.com จะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อตลาดตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยถึงรุนแรงน้อย

Gofx.com จะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรงแจ้งทุกสัปดาห์

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

ราคา Bitcoin กลับลำพุ่งแตะระดับ 31,000 ดอลลาร์หลัง BlackRock ยื่นขอจด Bitcoin ETF อีกรอบ

ล่าสุดราคา Bitcoin ดูเหมือนจะสามารถฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง หลังมีรายงานว่า BlackRock ได้ยื่นขอจด Bitcoin ETF รอบใหม่ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ราคา Bitcoin กลับลำยืนเหนือ 31,000 ดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม