logo

Beige Book หรือ หนังสือสีเบจคืออะไร?

1.อุปสงค์(Demand) เเละอุปทาน(Supply) ของทองคำในตลาดโลก
สำหรับนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรทองคำ อาจจะมีทองคำไว้ประกันเงินเฟ้อ หรือเก็งกำไรเเล้ว ทองคำ ยังถูกใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ทำเครื่องประดับ ทองแท่ง  ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เป็นทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางหลายแห่งอีกด้วย
หากช่วงเวลานั้นมีความต้องการซื้อมากกว่าขาย หรือ Demand มากกว่า Supply ก็อาจส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นได้

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม