logo

Security Token

Security Token

     Security Token (STO) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิค ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจการใดๆ

     มูลค่าของเหรียญจะเป็นไปตามมูลค่าหรือผลประกอบการของบริษัท ซึ่งผู้ที่ถือโทเคนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้เสนอขาย Security Token นี้ มีความคล้ายคลึงกับหุ้นสามัญปันผล พันธบัตรรัฐบาล และหลักทรัพย์อื่นๆ เช่นที่ดิน ทอง แล้วนำมาแปลงสภาพเป็นเหรียญ หรือ Digital Asset

ปัจจุบัน Security Token (STO) มีทั้งหมด 4 ประเภท

1.Equity Token เป็นToken ที่แทนการเป็นเจ้าของของบริษัท

2.Debt Token เป็นToken ที่แทนหนี้หรือสัญญาที่ระบุจะคืนเงินหรือดอกเบี้ยแล้วแต่ข้อกำหนด เงื่อนไขที่ตกลงกัน

3.Hybrid Token เป็นToken ที่แทนความเป็นเจ้าของบริษัทและความเป็นเจ้าหนี้

4.Asset-Based Token เป็นToken ที่เเทนทรัพย์สินเช่น ทองคำ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

     ในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้ เพราะToken เป็นตัวเเทนสัญญาทางการเงินต่างๆ  ตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดคือ การทำให้ที่ดินหรืออสังหากลายเป็น Token สามารถเเบ่งเเยกอสังหาหรือที่ดินออกมาเป็นหน่วยย่อยเเละจำหน่ายให้เเก่นักลงทุนได้ ทำให้เข้าถึงนักลงทุนรายย่อยได้มากขึ้น

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม