logo

ช่วยเหลือ

วิธีการยืนยันตัวตน (e-KYC)
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. จัดการข้อมูล
เลือก เมนู > จัดการข้อมูล
เพื่อยืนยันข้อมูลของท่าน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้อง
3. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
เลือก “อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน” เพื่อทำการยืนยัน
ตัวตนของท่าน เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม
* ดูวิธีการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ คลิกที่นี่
4.1 เอกสารยืนยันตัวตน ฉบับที่ 1
“ชื่อและนามสกุล” สมาชิกของท่านต้องตรงกับ “ชื่อและนามสกุล”
ในเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านทำการอัปโหลดมาเท่านั้น
เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน
4.2 เอกสารยืนยันตัวตน ฉบับที่ 2
เอกสารต้องระบุ “ที่อยู่” ของท่านและระบุ “ชื่อและนามสกุล” ของท่าน
ตรงกับเอกสารยืนยันตัวตนฉบับที่ 1 เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน
5. กำลังตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน
เมื่อท่านทำการอัปโหลดเอกสารทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้น
ระบบจะทำการตรวจสอบและทำการอนุมัติภายใน 24 ชม.
6. ยืนยันตัวตนสำเร็จ
ทำการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น
เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน
Previous slide
Next slide
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. จัดการข้อมูล
2. จัดการข้อมูล
เลือก เมนู > จัดการข้อมูล
เพื่อยืนยันข้อมูลของท่าน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้อง
3. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
3. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
เลือก “อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน” เพื่อทำการยืนยันตัวตนของท่าน
เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม
* ดูวิธีการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ คลิกที่นี่
4.1 เอกสารยืนยันตัวตน ฉบับที่ 1
4.1 เอกสารยืนยันตัวตน ฉบับที่ 1

“ชื่อและนามสกุล” สมาชิกของท่านต้องตรงกับ “ชื่อและนามสกุล” ในเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านทำการอัปโหลดมาเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน

4.2 เอกสารยืนยันตัวตนฉบับที่ 2
4.2 เอกสารยืนยันตัวตนฉบับที่ 2
เอกสารต้องระบุ “ที่อยู่” ของท่าน และระบุ “ชื่อและนามสกุล” ของท่านตรงกับเอกสารยืนยันตัวตนฉบับที่ 1 เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน
5. กำลังตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน
5. กำลังตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน

เมื่อท่านทำการอัปโหลดเอกสารทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้น ระบบจะทำการตรวจสอบและทำการอนุมัติภายใน
24 ชม.

6. ยืนยันตัวตนสำเร็จ
ทำการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น
เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน

คำถามที่เกี่ยวข้อง