logo

ช่วยเหลือ

วิธีการยืนยันเบอร์โทรศัพท์
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. จัดการข้อมูล
เลือก เมนู > จัดการข้อมูล
เพื่อยืนยันข้อมูลของท่าน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้อง
3. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ของท่านในการรับรหัสการทำธุรกรรม
4. ขอรับรหัสยืนยัน OTP
ตรวจสอบความถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
และทำการกดขอรับรหัสยืนยันผ่านทาง SMS
5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ
ทำการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เสร็จสิ้น
เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน
* ดูวิธีการยืนยันตัวตน (e-KYC) คลิกที่นี่
Previous slide
Next slide
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. จัดการข้อมูล
2. จัดการข้อมูล
เลือก เมนู > จัดการข้อมูล
เพื่อยืนยันข้อมูลของท่าน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้อง
3. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
3. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ของท่านในการรับรหัสการทำธุรกรรม
4. ขอรับรหัสยืนยัน OTP
4. ขอรับรหัสยืนยัน OTP
ตรวจสอบความถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และทำการกดขอรับรหัสยืนยันผ่านทาง SMS
5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ
5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ
ทำการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เสร็จสิ้นเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน
* ดูวิธีการยืนยันตัวตน (e-KYC) คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง