logo

ช่วยเหลือ

วิธีการยืนยันเบอร์โทรศัพท์
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login เข้าสู่ระบบ

เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่

2. จัดการข้อมูล
2. จัดการข้อมูล

เลือก เมนู > จัดการข้อมูล เพื่อยืนยันข้อมูลของท่าน
และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้อง

3. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
3. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ของท่านในการรับรหัสการทำธุรกรรม

4. ขอรับรหัสยืนยัน OTP
4. ขอรับรหัสยืนยัน OTP

ตรวจสอบความถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
และทำการกดขอรับรหัสยืนยันผ่านทาง SMS

5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ
5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ

ทำการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เสร็จสิ้น
เพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของท่าน
* ดูวิธีการยืนยันตัวตน (e-KYC) คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง