logo

ช่วยเหลือ

วิธีการโอนเงินภายในบัญชี
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. โอนเงิน / ถอนเงิน
เลือก เมนู > ธุรกรรม > โอนเงิน / ถอนเงิน
การถอนเงิน ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
3. โอนเงิน
เลือก “โอนเงินภายในบัญชี”
* บัญชี Wallet คืออะไร ? คลิกที่นี่
4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินโอน
เลือกบัญชีที่ต้องการโอน และบัญชีที่ต้องการรับเงิน
พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอน
5. การโอนเงินสำเร็จ
ท่านได้ทำการโอนเงินภายในบัญชีสำเร็จ และสามารถเริ่มการเทรดได้ทันที
* ดูเริ่มต้นเทรดครั้งแรก ทำยังไง ? คลิกที่นี่
Previous slide
Next slide
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. โอนเงิน / ถอนเงิน
2. โอนเงิน / ถอนเงิน
เลือก เมนู > ธุรกรรม > โอนเงิน / ถอนเงิน
การโอนเงินสามารถโอนเงินภายในบัญชีของท่านเท่านั้น
3. โอนเงิน
3. โอนเงิน
เลือก “โอนเงินภายในบัญชี”
* บัญชี Wallet คืออะไร ? คลิกที่นี่
4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินโอน
4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินโอน
เลือกบัญชีที่ต้องการโอน และบัญชีที่ต้องการรับเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอน
5. การโอนเงินสำเร็จ
5. การโอนเงินสำเร็จ
ท่านได้ทำการโอนเงินภายในบัญชีสำเร็จ
และสามารถเริ่มการเทรดได้ทันที
* ดูเริ่มต้นเทรดครั้งแรก ทำยังไง ? คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง