logo

Wor100indy

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

Bitcoin ส่งสัญญาณขาขึ้นอีกครั้ง หลัง Janet Yellen ออกมากล่าวสหรัฐฯ อาจผิดนัดชำระค่าใช้จ่ายในประเทศ

ราคา Bitcoin ส่งสัญญาณขาขึ้นอีกครั้ง หลังจาก Janet Yellen เลขาธิการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ อาจเงินหมดและไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายของประเทศได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม