logo
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์สัมมนาในรอบถัดไป (ท่านจะได้รับสิทธิ์ก่อน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @GOFX
TRADE FROM SEA Season 2 @ชลบุรี
สัมมนา TRADE SETUP เทรดง่าย ๆ แต่ได้ตังค์ กับโปรแกรมโรบอทเทรด
รายละเอียดงานสัมมนา
หัวข้อในงานการสัมมนา
โค้ชบอม : Bombermanforex

     “เจาะลึก รู้จริง” ด้วยระบบ Robot Trade เพื่อสร้างกำไรที่ยั่งยืน และ สามารถคิด พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายได้ด้วยตัวเอง กับโค้ชบอมผู้ทำกำไรด้วยโรบอทเทรดอัตโนมัติระดับแนวหน้าของไทย ที่มีประสบการณ์ในตลาดมามากกว่า 10 ปี

     การเทรดคือการสร้าง Algorithm และสามารถพิสูจน์ได้ หากเราสามารถทำงานร่วมกับ Algorithm เราก็จะกลายเป็น AI (Artificial Intelligence) คือ ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ ยังสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
     การเทรดนั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณไม่ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันต่อสิ่งแวดล้อมที่แปลผันคุณก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไปในโลกของการเทรดที่แท้จริง ไม่มี Holy Grail

เป้าหมายของสัมมนาครั้งนี้
#สัมมนาโรบอทเทรด TRADE SETUP
โดย " อาจารย์ บอม ภูริทัช รัตนชัย Bomermanforex "
บรรยากาศสัมมนา Trade From Sea @ชลบุรี ที่ผ่านมา
สถานที่จัดงานสัมมนา

สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งถัดไป

ท่านจะได้รับการติดต่อเป็นอันดับแรกๆ