logo

ปฎิทินเศรษฐกิจวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม

Jason Pizzino กล่าวว่า “ไม่มีข่าวร้ายไหนสามารถฉุด Bitcoin ได้ในตอนนี้!”

จากมุมมองของนาย Jason Pizzino มองว่า Bitcoin นั้นยังคงได้รับผลกระทบไม่มากนัก แม้ว่าจะมีข่าวแย่ ๆ จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือการล้มละลายของธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม