logo

ช่วยเหลือ

วิธีการถอนเงินแบบ USDT
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. ถอนเงิน
เลือก เมนู > ธุรกรรม > โอนเงิน/ถอนเงิน
เลือกถอนแบบ USDT การถอนเงิน ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
3. เลือกบัญชี และจำนวนเงินถอน
เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอน ระบุ USDT Address พร้อมระบุจำนวนเงินถอนที่ท่านต้องการ
4. ยืนยันรายการถอน
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการถอน
5. ท่านจะได้รับอีเมลรหัสผ่าน 6 หลัก
**หากท่านไม่ได้รับอีเมล รบกวนตรวจสอบดังนี้**
กล่องข้อความหลัก ,โซเชียล ,โปรโมชัน, จดหมายขยะ
6. ยืนยันรหัส 6 หลัก
กรอกรหัส 6 หลักที่ท่านได้รับทางอีเมล
เพื่อยืนยันในการถอนเงินออกจากบัญชีของท่าน
ระบบจะทำการถอนเงินให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง
Previous slide
Next slide
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login เข้าสู่ระบบ

เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่

2. โอนเงิน / ถอนเงิน

เลือก เมนู > ธุรกรรม > โอนเงิน/ถอนเงิน
เลือกถอนแบบ USDT การถอนเงิน ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว

3. เลือกบัญชี และจำนวนเงินถอน

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอน
ระบุ USDT Address
พร้อมระบุจำนวนเงินถอนที่ท่านต้องการ

4. ยืนยันรายการถอน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการถอน

5. ท่านจะได้รับอีเมลรหัสผ่าน 6 หลัก

**หากท่านไม่ได้รับอีเมล รบกวนตรวจสอบดังนี้**
กล่องข้อความหลัก ,โซเชียล ,โปรโมชัน, จดหมายขยะ

6. ยืนยันรหัส 6 หลัก

กรอกรหัส 6 หลักที่ท่านได้รับทางอีเมล
เพื่อยืนยันในการถอนเงินออกจากบัญชีของท่าน
ระบบจะทำการถอนเงินให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

คำถามที่เกี่ยวข้อง